CATalizator - ANIMA

 

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA lansează primul

CONT ACTIV al TINERILOR (CATalizator)

Conceptul Programului „Contul Activ al Tinerilor/CATalizator”:  

Viziunea programului: Tinerii din Republica Moldova aplică CATalizator-ul pentru a-și susține și realiza inițiativele socio-economice.

Scopul programului: Contribuirea la sporirea activismului comunitar și abilitarea economică al tinerilor din Republica Moldova prin realizarea inițiativelor acestora în baza programului CATalizator.

  Obiectivul nr.1: Cca 15 tineri anual abilitați în elaborarea și implementarea inițiativelor comunitare, prin participarea la cursul online/offline de formare și mentorat și subgrantare;  

Programul CATalizator social prevede 3 compartimente: Subprogramul 1: CAPACITARE

Prevede realizarea unui curs de capacitare în identificarea necesităților tinerilor în comunitate; desfășurarea soluțiilor; elaborarea propunerilor de proiect/e; oferirea de suport în implementarea inițiativei/lor comunitare. Cursul de lungă durată, presupune studierea avansată a metodelor de identificare a partenerilor comunitari; realizarea și organizarea campaniilor de colectare de fonduri la nivel local, precum și modalități de implicare a locuitorilor în dezvoltarea comunitară. Cursul v-a fi livrat offline/online absolut gratuit.

Subprogramul 2: SUSȚINERE

Presupune susținerea financiară a inițiativelor tinerilor din fondul existent al CATalizatorului la moment, sau sursele atrase anterior de aceasta. Tinerii/ grupul de inițiativă vor putea să solicite suportul financiar pentru susținerea / co-susținerea financiară a inițiativelor comunitare de la CAT, în baza propunerilor argumentate de proiect. Mentorii ANIMA vor putea oferi suport solicitanților în formularea solicitării de finanțare. Proiectul tinerilor care va acumula un număr de 200 like pe pagina de facebook a AO CIDP ANIMA / CATalizator timp de 7 zile va fi susținut financiar. Programul își rezervă dreptul de a finanța inițiativele în limita mijloacelor financiare disponibile (limita respectivă va fi publică). Inițiativele nefinanțate vor fi stocate în rezervă.

Subprogramul 3: MOTIVARE

Acest subprogram are drept scop susținerea financiară a  inițiativelor tinerior, din colectarea de fonduri acumulată pe platforma online CATalizator în fondul unic dar și prin atragere de proiecte. La această platformă vor avea acces cu suportul echipei organizației orice tânăr/echipă de tineri, care vor lansa inițiativele public și vor contribui la atragerea susținătorilor pe platforma online. Astfel, se va crea un cont permanent activ al inițiativelor la care contribuiesc însăși tinerii. La colectarea sumei indicate inițial la inițiativă pe platforma online, această sumă va fi transferată tânărului/echipei pentru implementarea inițiativei pe un cont bancar.

Cine poate aplica?
Orice tânăr/echipă de tineri cu vârsta cuprinsă înre 14 – 35 ani din Republica Moldova.Lansarea fiecărui subprogram va fi publică pe pagina www.anima.md. Inițial, o dată pe an va fi lansat cursul de abilitare.

De câte ori putem aplica?
La etapa incipientă, nu avem un număr limit de participare la programe.

NOTĂ: Programul presupune implementarea inițială a unui ciclu anual de susținere a inițiativelor de tineret. Ulterior, prezumăm să extindem aceste etape. Pentru detalii suplimentare urmăriți pagina https://www.facebook.com/CIDPAnima
Cu respect, Echipa CIDP ANIMA
  Obiectivul nr.2: Cca 15 tineri anual implicați în programul de abilitare economică prin capacitare, educație financiară, subgrantare, mentorat și consultații;  

  Programul CATalizator economic prevede 3 compartimente: Subprogramul 1: CAPACITARE

Prevede realizarea unui curs de capacitare în identificarea ideii de start up, elemente de educație financiară, elaborarea planului de afaceri și identificarea oportunităților de aplicare cu planul de afaceri; Cursul de lungă durată, presupune studierea avansată a metodelor de identificare a partenerilor comunitari și agenți economici; analiza pieței locale, identificarea ideii pentru start up și completarea planului de afaceri în detalii. Identificarea partenerilor din localitate și a rețelei de potențiali clienți, promovare și marketing. Cursul v-a fi livrat offline/online absolut gratuit.

Subprogramul 2: SUSȚINERE

Presupune susținerea financiară a inițiativelor economice a tinerilor din fondul existent al CATalizatorului la moment, sau sursele atrase anterior de aceasta prin lansarea programului de finanțare în dezvoltarea/lansarea start-up-urilor tinerilor. Tinerii/ grupul de inițiativă vor putea să solicite suportul financiar pentru susținerea / co-susținerea financiară a inițiativelor antreprenoriale de la CAT, în baza propunerilor argumentate de proiect conform Ghidului de aplicare lansat în cadrul programului. Mentorii ANIMA vor putea oferi suport solicitanților în formularea solicitării de finanțare. Proiectele viabile susținute de juriu vor fi susținute de program. Programul își rezervă dreptul de a finanța inițiativele în limita mijloacelor financiare disponibile (limita respectivă va fi publică). Inițiativele nefinanțate vor fi stocate în rezervă.

Subprogramul 3: MOTIVARE

Acest subprogram are drept scop susținerea financiară a  inițiativelor tinerior, din colectarea de fonduri acumulată pe platforma online CATalizator, programe de cofinanțare și susținerea donatorilor, agenților economici într-un cont unic de dezvoltare. La această platformă vor avea acces cu suportul echipei organizației orice tânăr/echipă de tineri, care vor lansa inițiativele antreprenoriale, sau vor dori să dezvolte afacerile existente. Astfel, se va crea un cont permanent activ al inițiativelor la care contribuiesc însăși tinerii. La fiecare tură lansată de organizație de susținere financiară a tinerilor antreprenori, vor fi susținuți tinerii din listă conform surselor existente în CAT (alizator) la moment. Toate subgrantările se vor face în bază de contract de colaborare și livrate direct pe contul tinerilor antreprenori. Subgrantiștii vor oferi raport de activitate, la final de implementare a inițiativei economice.

Cine poate aplica?
Orice tânăr/echipă de tineri cu vârsta cuprinsă înre 18 – 35 ani din Republica Moldova.Lansarea fiecărui subprogram va fi publică pe pagina www.anima.md. Inițial, o dată pe an va fi lansat cursul de abilitare.

De câte ori putem aplica?
La etapa incipientă, nu avem un număr limit de participare la programe.

NOTĂ: Programul presupune implementarea inițială a unui ciclu anual de susținere a inițiativelor economice de tineret. Ulterior, prezumăm să extindem aceste etape. Pentru detalii suplimentare urmăriți pagina https://www.facebook.com/CIDPAnima
Cu respect, Echipa CIDP ANIMA   
Back to top