Lansarea Campaniei ”Câștigăm când reciclăm” în Bocani, Crișcăuți și Bălășești

Lansarea Campaniei ”Câștigăm când reciclăm” în Bocani, Crișcăuți și Bălășești

Începând cu luna aprilie 2021, CIDP Anima a dat start Campaniei ”Câștigăm când reciclăm!”. Activitatea se desfășoară concomitent în 3 localități în instituțiile de învățământ Gimnaziul Bocani, Crișcăuți și Bălășești. Campania este activă pînă în data de 25 mai 2021. În cadrul activității sunt invitate să participe toate clasele instituțiilor de învățământ.

Scopul campaniei constă în creșterea nivelului de conștiință a tinerilor despre oportunitățile de reciclare a hârtiei și dezvoltarea unei atitudini grijulii față de mediul înconjurător.

Campania ”Câștigăm când reciclăm” se desfășoară în 3 etape:

  1. Colectarea hârtiei / Competiție între clase ( 15 aprilie-25 mai 2021);
  2. Transportarea hârtiei colectate către agentul economic de la Bălți (iunie, 2021);
  3. Certificarea claselor ( iunie, 2021).

Campania vizează colectarea hârtiei (maculaturei) și stocarea acestei în containerele speciale antrenate în holul fiecărei instituții de învățământ. Cu suportul coordonatorilor locali, clasele vor colecta hârtia și o vor înregistra pentru competiția lansată. Astfel, vom spori implicarea tinerilor în activități eco, vom dezvolta atitudine grijulie față de mediul înconjurător și vom demonstra că lucrurile pot avea o a doua viață prin ”reciclare”. Competiția este lansată între clasele instituțiilor de învățământ Bocani, Crișcăuți, Bălășești. Câștigătorii provocării, din banii colectați din campanie vor avea oportunitatea să meargă la o excursie la Rezervația cu Zimbri din Nordul Țării.

Importanța reciclării hârtiei:

Pentru fabricarea unei tone de hârtie, se folosesc între 2 şi 3,5 tone de lemn, fiind tăiaţi aproximativ 20 de copaci.

  • 40% din deșeurile aruncate de oameni anual sunt reprezentate numai de hârtie.
  • Prin reciclarea unei tone de hârtie, sunt salvați 17 copaci.
  • Prin reciclarea unei tone de hârtie se economisesc 30.000 l apă, se folosește între 28 și 80 % mai puțină energie electrică față de fabricarea hârtiei obișnuite și se reduce poluarea aerului cu 95%.
  • Fiecare tonă de hârtie recuperată eliberează aproximativ 2,5 m3  din spațiul destinat depozitării deșeurilor.
  • Din punct de vedere al poluării mediului înconjurător şi al consumului de energie, hârtia reciclată este mai  avantajoasă decât hârtia obișnuită.

AO „Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA” beneficiară a Programului de Granturi Locale acțiunea „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova. ”Partenerii proiectului în regiunea de dezvoltare Nord sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO ”CASMED”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top